Koronavirus og våre renovasjonstjenester – oppdateres

Koronaviruset kan påvirke NGR og måten vi utfører våre renovasjonstjenester på. Vi forholder oss til råd og anvisninger fra myndighetene.

Status torsdag 2. april:

  • Våre henteruter for husholdningsavfall går som normalt.
  • Våre henteruter for bedriftsavfall går som normalt.
  • Miljøstasjonene har vanlige åpningstider.

Det var planlagt utvidede åpningstider ved Vågå Miljøstasjon fra 1.april. Dette er utsatt, og vi fortsetter med de gamle åpningstidene inntil videre.

Vi må alle gjøre en innsats for å begrense smittespredningen. Vi har innført diverse tiltak i vår drift, og f.eks. vil våre medarbeidere holde avstand til kunder. Vi ber om forståelse for dette.
Vi henstiller om å begrense bruken av våre miljøstasjoner mest mulig. Vi ber også om at barn som er med på stasjonene oppholder seg i bilen.

Bedriftskunder som må holde stengt, og som ikke trenger å få hentet avfall, kontakter oss med beskjed om å stoppe tømmingen. Da vil du spare penger, og vi slipper å møte opp ved tomme beholdere. Husk å melde fra når vi skal gjenoppta tømmingen.

Kontakt oss på epost: [email protected]