Meldingar frå NGR

Ryddeaksjon i landbruket – veke 18 2019

Vågå og Sel Bondelag, Vågå Bonde- og Småbrukarlag har i samarbeid med landbrukskontoret teke initiativ til ryddeaksjon i landbruket i veke 18. Det blir utvida opningstider på miljøstasjonane i Sel | 23.04.2019 | Les mer

23.04.2019 | Les mer

Stilling ledig

NGR har 2 ledige stillinger som mottaksbetjent i Ottadalen. Søknadsfrist er 20.01.2019. Sjå fullstendig annonse her: Stilling ledig 09.01.19.pdf   | 10.01.2019 | Les mer

10.01.2019 | Les mer

Hentekalender 2019 for hushaldningane

Hentekalender 2019 for hushaldningane vil koma i alle postkasser i Nord-Gudbrandsdalen ca 2. eller 3. januar.  Desse ligg og ute her på heimesida vår. Sjå lenkjer nedanfor.   Hentekalender 2019 | 27.12.2018 | Les mer

27.12.2018 | Les mer

Prisendring i bedriftsrenovasjonen frå 01.01.2019

Frå 01.01.2019 blir prisane endra for bedriftskunder.   Vedlagt følger standard prisar for levering av avfall på miljøstasjonane inkl. Myrmoen. omlastingsanlegg. Prisliste avfallsfraksjoner pr 01.01.2019   Vedlagt følger også ein | 27.12.2018 | Les mer

27.12.2018 | Les mer