Selskapsavtale

NGR vart etablert i 1997 av kommunane Skjåk, Lom, Vågå, Sel og Dovre kommunar. Lesja kommune vart medlem i 2003. Selskapet er eit interkommunalt selskap (IKS), og selskapsavtalen vart sist revidert i 2007.

Selskapet har som formål å drive ei miljømessig god, samt økonomisk forsvarleg avfallsbehandling i medlemskommunane. Det var i alt 19.357 innbyggarar i dei 6 kommunane pr. 1.1.2012.

Selskapsavtalen for NGR finn du på linken nedanfor:  (trykk om nødvendig 2 gongar på linken)

SELSKAPSAVTALE