Selskapsavtale

NGR vart etablert i 1997 av kommunane Skjåk, Lom, Vågå, Sel og Dovre kommunar. Lesja kommune vart medlem i 2003. Selskapet er eit interkommunalt selskap (IKS), og selskapsavtalen vart sist revidert i 2018.

Selskapet har som formål å drive ei miljømessig god, samt økonomisk forsvarleg avfallsbehandling i medlemskommunane. Det var i alt 18.841 innbyggarar i dei 6 kommunane pr. 1.1.2017.

Selskapsavtalen for NGR finn du på linken her: SELSKAPSAVTALE

 

Forskrift for NGR finn du på linken her: Forskrift for kommunal renovasjon, Skjåk, Lom, Sel, Dovre og Lesja kommunar, Oppland