Styrer og råd

Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (NGR) er eit interkommunalt selskap (IKS) for kommunane Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja. Selskapet vart etablert i 1997 og har som formål å drive ei miljømessig god, samt økonomisk forsvarleg avfallsbehandling i medlemskommunane. Det var i alt 18.841 innbyggarar i dei 6 kommunane pr. 1.1.2017.

 

Styrer og råd i NGR 2018-19: (vararepresentant  i parentes)

 

REPRESENTANTSKAP

Per Lars Lien  (Eva Therese Hyrve Bosmen)    SKJÅK

Bjarne Eiolf Holø**  (Anne Lise Marstein)    LOM

Iselin Vistekleiven  (Svein Blankenborg)   VÅGÅ

Dag Erik Pryhn  (Lene Jevnheim)   SEL

Bengt Fasteraune  (Oddny Garmo)   DOVRE

Ronald Kikut *    (Marita Lindbom)   LESJA

(** = leiar    * = nestleiar)

 

STYRE

Laila Arnestuen   (John Tore Barrusten)    SKJÅK

Bjørn Vike    (Anette Bergheim)   LOM

Ola P. Skogen    (Kirsti Vassdokken)   VÅGÅ

Kåre Eide**    (Kari Skjåk)  SEL

Ingvild Lystad Larsen    (Elisabeth Stende Simonsen)   DOVRE

Heidi Vognild    (Espen Kviberg Tveit)   LESJA

(** = leiar    * = nestleiar)

 

VALKOMITE

Ordførarene i NGR-kommunane er valkomite, med varaordførarane som varamedlemer.

Leiar: Mariann Skotte

Nestleiar: Dag-Erik Pryhn

 

FAGGRUPPE (administrativ = NGR sine kontaktpersonar i kommunane)

Tor Taraldsrud  (SKJÅK)

Leif Morten Plassen (LOM)

Martin Sletten (VÅGÅ)

Ivar Skogum (SEL)

Tor Ivar Hovhaugholen (DOVRE)

Johan Lyftingsmo (LESJA)