Papprute

NGR køyrer eiga bedriftsrute for papp

I januar og februar 2018 blir pappruta køyrd slik: 

  • Skjåk – Frya på tysdager i  partalsveker
  • Bjorli –  Frya på tysdager i oddetalsveker 

I Veke 10 blir begge rutene køyrd måndag 5/3-18.

Frå 12. mars 2018 og ut året blir pappruta køyrd slik:

  • Skjåk – Otta på måndager i oddetalsveker
  • Bjorli – Otta på måndager i partalsverker.

Dagen kan endrast ved høgtider og lignande.

 

Ruta for 2018 ser du på linken nedanfor:

Papprute 2018