Prisliste

Bedriftene er ikkje pålagt tvungen renovasjon slik som hushaldningane, og må difor i utgangspunktet betale for all levering til miljøstasjon. (Men enkelte avfallstyper er gratis også for bedriftene.)

 

Vedlagt er prisliste gjeldande frå 01.01.2020. Alle priser er eks. mva.

Prisliste avfallsfraksjoner pr 01.01.2020

 

Sjå og vårt faktaark om restavfall/grovavfall:

Faktaark restavfall og grovavfall