Transportørar / containerleige

NGR har 22, 35 og 45 m3 krokliftcontainere stasjonert på Myrmoen ved Otta, og 2 krokliftbilar i drift. Vi kan leige ut containere og køyre inn f.eks. bygg-og rivingsavfall til våre mottaksanlegg i heile NGR-området.

Ta da kontakt med NGR på tlf. 61 24 21 00 / 480 38 444 for nærare avtale. (Tlf. Myrmoen direkte: Øystein Bagås:  901 52 990)

 

NGR samarbeider også med transportørar som tilbyr transport og containerutleige, f.eks. med 10m3 liftcontainere.  

Avfallet blir levert til NGR sine mottaksanlegg, og du kan ta direkte kontakt med følgjande transportørar for å avtale henting og pris på tenesten:

 

BJORLI:

John Bjorli tilbyr transport og containerutleige i Bjorliområdet. Tlf. 905 86 900

 John Bjorli

LESJA og DOVRE :

Bjarne Øverland AS har liftbil og containerbase på Dombås. Tlf. liftbil: 404 11 174 / 415 34 881

Meir info om Bjarne Øverland AS finn du på denne linken:

http://www.oeverland.no/RENOVASJON/NGR.aspx

 Øverland-lift

SEL:

Bjarne Øverland AS har liftbil og containerbase på Dombås. Tlf. liftbil: 404 11 174 / 415 34 881

Meir info om Bjarne Øverland AS finn du på denne linken:

http://www.oeverland.no/RENOVASJON/NGR.aspx

 

 Bjørn Bjørnvolden (tlf. 977 14 200) og Roy Frode Bjørnvolden (tlf. 908 49 885) har også tilbod om uteleige og transport av conteinere i Ottaområdet.

 

VÅGÅ, LOM, SKJÅK:

Melby Transport AS har base i Skjåk og tilbyr utleige og transport av både lift- og krokcontainere  (tlf. 61 21 37 00 / 916 78 480)

Meir info om Melby Transport AS finn du på på denne linken: http: melbytransport.no

 Melby-lift