Stikkordarkiv: avfall

Vekt på sekker med restavfall

Vi minner om at sekker med restavfall ikke skal veie mer enn 20 kg.

Mange har begynt å sortere ut emballasjeplast i egne sekker, og man vil merke at sekkene med restavfall kan bli tyngre enn før. Plastavfall tar mye plass, men veier ikke like mye som annet avfall.
Våre renovatører betjener 8600 abonnenter og de lemper sekker for hånd. Det blir mange tunge løft i løpet av en dag, og vi må legge til rette for et godt arbeidsmiljø.

Er du næringsdrivende og skal levere farlig avfall til NGR?

Næringsdrivende som leverer farlig avfall må fylle ut en deklarasjon som skal følge avfallet fram til sluttbehandling. Miljødirektoratet har nå innført elektronisk deklarering av farlig avfall, og etter 1. mai vil det derfor ikke lenger være mulig å fylle ut deklarering på papir.

Mer info, og hvordan du kommer i gang, finner du på www.avfallsdeklarering.no.

Næringsdrivende kan levere de fleste typer farlig avfall på våre miljøstasjoner. Kontakt oss på forhånd dersom du ønsker å leverer større mengder.
NGR vil selv deklarere farlig avfall fra vanlige husholdninger.