Stikkordarkiv: NGR

Utkøyring av avfallssekker

Utkøyring av sekkar for renovasjon er no i gang i nokre av kommunene våre. NGR reknar med at alle skal ha fått sekker i løpet av oktober. Dersom du i november framleis ikkje har motteke sekkar, ver venleg og ta kontakt med NGR.

 

Hushaldningsabonnentane vil få utlevert grå sekker til restavfall og ein rull med blanke sekkar til plastemballasje.

 

Nokre stader i landet har renovasjonsselskapa gått over til gjennomsiktige sekkar for restavfall. Dette gjeld ikkje her i Nord-Gudbrandsdal.

Nå kan du levere flere typer plast til materialgjenvinning

NGR innfører et tilbud om å sortere ut enkelte typer hardplast til materialgjenvinning. Eksempler på slikt avfall er hagemøbler, bøtter og kanner, leker, kjøkkenredskap, mm. Denne typen avfall har hittil gått til forbrenning, men en betydelig andel (ca. 70%) av slik plast er gjenvinnbar.

Det er satt opp egne container for blandet plastavfall på våre miljøstasjoner. NGR sine mottaksbetjenter hjelper til og veileder om hva som kan sorteres i denne ordningen.
Avfallet må leveres på miljøstasjonene – det blir ikke kjørt henteruter for slikt avfall.

Tilbudet er åpent for både husholdninger og bedrifter.
Husholdninger kan levere riktig sortert plast gratis. Kostnaden inngår i det obligatoriske renovasjonsgebyret som betales til kommunene.
Bedrifter betaler pris som for restavfall.

Sorteringsveileder blandet plast

Ledig stilling: Tillkallingsvikar på miljøstasjonene Ottadalen

TILKALLINGSVIKAR I OTTADALEN

Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap IKS (NGR) er eid av kommunene Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Lesja og Dovre. NGR har ansvar for håndtering av alt husholdningsavfall i regionen, og i tillegg har vi betydelig andel av bedriftsmarkedet. Selskapet har i dag 23 ansatte. I 2018 hadde vi en omsetning på om lag 39 millioner kroner, og vi håndterte 18.000 tonn avfall.

Vi søker tilkallingsvikar til våre miljøstasjoner i Skjåk, Lom og Vågå.

Personen vi søker etter skal vikariere ved fravær og være ekstrahjelp i travle perioder på miljøstasjonene i Ottadalen.
Arbeidsoppgavene er kundebehandling, veiledning og informasjon, kontroll og sortering av avfall, rydding og annet forefallende arbeid. Opplæring vil bli gitt.

Vi ønsker at vår nye medarbeider er selvstendig og fleksibel.
Truckførerbevis er en fordel.
Søkeren må disponere bil.

Lønn etter tariff.

For mer informasjon kontakt Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap IKS, ved mottaksleder
Amund Hånsnar, telefon 975 54 744 eller driftsleder Jan Inge Berget, telefon 480 38 444.

Søknad sendes på e-post til: [email protected] snarest mulig.

Klart for kildesortering av husholdningsplast i Norddalen

Innbyggerne i Nord-Gudbrandsdal har nå tilbud om å sortere ut husholdningsplast til materialgjenvinning, og vi oppfordrer alle til å bli med. Plastavfall på avveie kan skape store miljøproblemer og for hver kg plast vi gjenvinner sparer vi 2 kg råolje og utslipp av 1-2 kg klimagasser.

Bruk riktig sekk til plastavfallet.

NGR har laget en spesiell sekk til plastavfall og det er bare denne sekken som kan brukes til dette formålet. Sekken er gjennomsiktig slik at renovatørene kan kontrollere at det bare er plast til gjenvinning som blir med her. Sekken er også perforert slik at den ikke revner i renovasjonsbilene.
Sekkene får du uten ekstra kostnad på miljøstasjonene eller hos kommunene.

Viktig med rein plast og god sortering
Det er svært viktig med god sortering. Informasjonsbrosjyren gir svar på hva som skal sorteres i sekken, og hva som ikke skal være med. (Informasjonsbrosjyren kan du laste ned her.) Det er spesielt viktig at isopor ikke sorteres som plastavfall.
Det er også viktig at plastemballasjen skylles slik at den er rein. Urein emballasje og gjenstander som ikke skal være med i sekken ødelegger for gjenvinningen og medfører ekstra arbeid og kostnader. Etter innsamling skal plasten håndteres av mennesker, og urein plast skaper uholdbare arbeidsforhold og tiltrekker seg dyr og innsekter.
Skyll emballasjen godt og gi den om nødvendig en omgang med oppvaskbørsten. Bruk kaldt vann. Bruk av varmt vann krever energi, og da blir miljøregnskapet forringet. Alternativt kan vann fra koking av poteter brukes, eller man kan bruke restvann etter oppvasken. Plasten tørkes før den legges i sekken.

Bruk sunn fornuft i sorteringen! Dersom plasten er vanskelig å få rein, eller om du er usikker på om avfallet skal sorteres som plastavfall, er det bedre at den sorteres som restavfall og går til energigjenvinning. Kanner og flasker som inneholder rester av farlig avfall skal fortsatt håndteres og leveres som farlig avfall.

Henterute
NGR vil kjøre henterute for plast hver måned. Bilene kjører samme rute som ved henting av restavfall. Se hentekalenderen for når rutene kjører hos deg.
Sekkene knyttes igjen med dobbel knute, og settes fram der du vanligvis setter sekken for restavfall. Sekken må ikke bindes fast til noe. I Vågå og Sel har mange dunk til papir, og noen dunker har en krok på håndtaket. Plastsekken kan gjerne henges her på hentedagen.

Hva skjer med plasten videre?
Plastemballasje fra Norddalen blir levert til pressing og bunting. Deretter eksporteres plasten til store anlegg (for tiden i Nord-Tyskland) som sorterer plasten i 5-6 forskjellige kvaliteter. Deretter blir plasten smeltet om til små kuler (pellets) som plastindustrien nytter som råstoff i nye produkter.

Plast fra bedrifter
Ordningen nevnt over gjelder kun for husholdninger. Skoler og barnehager kan likevel være med her.
NGR tar imot sortert plastavfall fra bedrifter etter følgende ordninger:

Landbruksplast
Her er det ingen endring i rutinene. Landbruksplast sorteres 4 fraksjoner; (1)folie, (2)PP-sekk/storsekker, (3) hylser for strekkfilm og (4) nett/snøre og leveres på miljøstasjonene.

Plastfolie
Krympeplast, emballasjefolie, plastsekker, o.l. i farget eller klar plast. Folie samles opp i 240L perforèrte og gjennomsiktige storsekker fra NGR. Denne plasten kan leveres på miljøstasjonene eller på henterute for papp.

Kanner, plantebrett, ol.
Må ikke blandes med folie. Leveres på våre miljøstasjoner. Kannene må være tomme og tørre.

Noen typer plastavfall kan ikke sendes til materialgjenvinning. Tomme oljekanner skal fortsatt sorteres som restavfall til energigjenvinning. Kanner som inneholder rester av farlig avfall håndteres og leveres som farlig avfall.
Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Opningstider på miljøstasjonane i romjula 2017

I romjula har vi reduserte åpningstider på våre miljøstasjonar.

Åpningstidene er:

25/12 26/12 27/12 28/12 29/12
SKjåk kl. 12-15
Lom kl. 12-15
Vågå kl. 12-15
Myrmoen, Otta kl. 12-15
BJorli
Jora, Dombås kl. 12-15

Kontakt-telefoner:
Miljøstasjonene på Bjorli, Dombås, Otta: Tlf. 975 54 743.
Miljøstasjonene i Skjåk, Lom, Vågå: Tlf. 975 54 744.

Sjå meir informasjon om NGR på www.ngr.no.
Du kan bruke den stasjonen som passar deg best.

Vi ønsker alle ei god og fredeleg jul!

Returkartonglotteriet

Alle kan delta og vinne i returkartonglotteriet – privatpersoner eller organisasjoner, skoler, barnehager, idrettslag etc. Årlig deles det ut premier for til sammen 1,6 millioner kroner. Dette er fordelt på 120 premier á kr. 10.000 og 4 premier á kr. 100.000.

Slik deltar du!

Hver enkelt kartong er et lodd. Skyll kartongen, press den flat og skriv navn og telefonnummer på den du ønsker skal vinne.
For å vinne kr 100 000 må du skylle, brette og stappe minst seks drikkekartonger i en syvende til en kubbe. Korker og lokk kan henge utenfor. Skriv navn og telefonnummer på kubben. For skolemelk-kartonger gjelder fire kartonger oppi den femte. Kubbene er også med i trekningene om 10 000 kroner.
Les mer på https://www.grontpunkt.no/innsamling-og-gjenvinning/lotteriet/

 

NB!
I NGR sitt område må du levere kartongene til et eget oppsamlingspunkt på miljøstasjonene for å bli med i trekningen. Kartonger levert til selvbetjente returpunkt, i papirdunker eller ved vegkanthenting blir ikke med i trekningen.