NGR har fått ny nettside !

NGR har hatt eiga nettside sidan 2001, men nå var tida moden til å oppgradere denne.

Den er tilpassa til bruk på smart-telefon, og vil også få eit kartgrunnlag som viser detaljert plassering av hyttecontainere m.m.

Sida er sett i drift 19.12.12, og er under oppbygging. Den er såleis ennå noko mangelfull, men vi jobbar med saken!

 Helsing Siv, Pål Sverre og Oddbjørn i NGR