Månedlige arkiver: januar 2013

Bruk miljøstasjonane !

NGR har 6 betjente miljøstasjonar. Vi er berre 19 400 innbyggarar i Nord-Gudbrandsdal som skal dekke kostnadene for dette omfattande servicetilbodet. Det er difor viktig at det blir brukt!

Det er mange avfallstypar som bør leverast til gjenvinning; for eksempel: papir/papp, glas/ metallemballasje, jern/metall, brukbare klede/sko. Farleg avfall skal leverast til miljøstasjon: alt elektrisk avfall (også lyspærer og alt som går på batteri),  alle typer batteri, måling, lim, lakk, olje,  sprayboksar o.l. 

Det kom til å bli bli urimeleg dyrt for abonnentane dersom NGR skulle hatt henteordningar for alle desse avfallstypene.

Bildet viser Vågå miljøstasjon.  VELKOMEN !