Utdeling av søppelsekkar for 2014

Sekkar blir utdelt slik:

Lesja og Dovre: 5. – 30. september.  Sel: 1. – 31. oktober. Vågå og Lom: 1. – 15. oktober.  Skjåk: 15.- 30. september.  Rull blir lagt i sekkestativet for dei som har det, eller levert på trappa. 

 

Kvifor kan ikkje gamle “kommunesekkar” brukast ?

Berre sekkar med NGR-merke blir henta av renovatøren. U-merka sekkar, eller gamle sekkar frå den tid kvar kommune hadde sine eigne sekkar (før 2001) blir ikkje teke med av renovatøren.

NGR får framleis klager på at  desse gamle sekkane ikkje lenger kan brukast. Argumentet frå  abonnenten er at det jo er betalt for sekkane! (Sjølv om det riktignok var for meir enn 11 år sidan.)

Renovasjonen på 1980- og 90-talet var svært enkel og billeg. Alt søppel vart køyrd til ein lokal fyllplass i kvar kommune. Det var da og vanleg at kommunen delte ut 52 sekkar til alle abonnentar. Den tenesten det vart betalt for før 2000 var ein heilt annan enn den tenesten som blir gjeve i 2013. 

Som dei fleste kommunale tenester blir det også for renovasjonen kravd inn eit årleg gebyr  (i NGR-kommunane knytta til antal sekkar utlevert). Gebyret gjeld i utgangspunktet for tenester som blir levert dette året. (Ikkje for framtidige tenester).

NGR er av dei få renovasjonsselskap som enno brukar sekk for restavfall. Det vanlege nå er å bruke plastdunk. Og med dunk  er det slik at det volumet ein ikkje utnyttar ved kvar tømming får ein aldri “til gode”. NGR-abonnentane kan derimot framleis bruke NGR-sekkar utlevert så langt tilbake som i 2001 .