2-lags isolervindu. Vare nr.101 Dombås/ DOVRE

2 stk isolervindu B=89 x H=119 cm. Kr. 200,- pr. stk.

Utstilt i netthandellokalet på Jora miljøstasjon. Kan sjåast når miljøstasjonen er open: måndag og onsdag kl. 12-18
Hvis du er interessert i kjøp: Meld di interesse til: post@ngr.no snarast