Bokverk om 2.verdenskrig. Vare nr. 91. Dombås/ DOVRE

19 bind frå Gyldendal (1979). Unikt bildemateriale. Blir seld samla for kr. 375,- .

Du kan få bokverket reservert ved å melde di interesse til: post@ngr.no snarastDu kan sjå bokverket ved å kontakte betjeninga på Jora miljøstasjon, måndag og onsdag kl. 12-18. (tlf. 975 54 743)