Dobbeltseng furu. Vare nr.115. Dombås/ DOVRE

Talgø. 190×150 dobbeltseng i furu. Kr. 500,-

Utstilt i netthandellokalet på Jora miljøstasjon. Kan sjåast når miljøstasjonen er open: måndag og onsdag kl. 12-18
Hvis du er interessert i kjøp: Meld di interesse til: post@ngr.no snarast