Innerdør med stort vindu. Vare nr. 111 Dombås/DOVRE

Karmmål 89 x 209 cm. Kr. 250,-
Utstilt i netthandellokalet på Jora miljøstasjon. Kan sjåast når miljøstasjonen er open: måndag og onsdag kl. 12-18
Hvis du er interessert i kjøp: Meld di interesse til: post@ngr.no snarast