Innerdør. Vare nr.133. Dombås / DOVRE

Utvendig karm: 79 x 209 cm. Pris pr. stk kr. 300,- (2 stk på lager)
Utstilt i netthandellokalet på Jora miljøstasjon. Kan sjåast når miljøstasjonen er open: måndag og onsdag kl. 12-18
Hvis du er interessert i kjøp: Meld di interesse til: post@ngr.no snarast