Kleskap. Vare nr.125. Dombås/DOVRE

60 x 60 x 200 cm.
Kr. 200,-

Utstilt i netthandellokalet på Jora miljøstasjon. Kan sjåast når miljøstasjonen er open: måndag og onsdag kl. 12-18
Hvis du er interessert i kjøp: Meld di interesse til: post@ngr.no snarast