Skyvedør m/vindu. Vare nr. 24. DOVRE/ Dombås

Mål: 123 x 203 cm. Kr. 300,-
Utstilt i netthandellokalet på Jora miljøstasjon. Kan sjåast når miljøstasjonen er open: måndag og onsdag kl. 12-18
Hvis du er interessert i kjøp: Meld di interesse til: post@ngr.no snarast