Sportsvogn. 3 hjul. Vare nr. 62. DOVRE/ Dombås

Merke: Pacificcycle GT. Kr.300,-
Utstilt i netthandellokalet på Jora miljøstasjon. Kan sjåast når miljøstasjonen er open: måndag og onsdag kl. 12-18
Hvis du er interessert i kjøp: Meld di interesse til: post@ngr.no snarast