Besøk brukthandelen på Dombås!

Sidan brukthandelen på Jora miljøstasjon starta i 1994, har den i alt gjeve eit overskot på heile 1,559 millionar kroner til gode formål i Lesja og Dovre.

Overskotet i 2013 var på i alt kr. 65.400,- som blir delt likt mellom Lesja og Dovre. I tillegg vart det levert varer frå Dovre til NGR sin netthandel som gav Dovre ytterlegare kr. 4.371,- i overskot.  Desse pengane blir brukt til barne-og ungdomsarbeid i kommunane.

Det er mykje spennande å få kjøpt på Jora – i tillegg går overskotet til eit gode formål!

Velkommen til Jora miljøstasjon!