Langdag 2. mai og laurdagsope 7. mai på Lom miljøstasjon

Måndag 2. mai er Lom miljøstasjon open til kl 21. Opningstida denne dagen er 12.00-21.00.

Torsdag 5. mai er Lom miljøstasjonen stengt pga. Kristi Himmelfartsdag.

Laurdag 7. mai er Lom miljøstasjon open frå kl. 10.00-14.00.