Månedlige arkiver: juni 2016

Vårrydding

NGR har fått tilbakemeldinger om at mange er i gang med vårpussen i  hus og hager i Nord-Gudbrandsdal.

På Otta refererer renovatøren om at mange bruker gråsekker m/NGR-logo til dette formålet og leverer sekkene på avfallsruta. Å levere hageavfall i gråsekker til avfallsruta er i orden, men vi minner om vektgrensa på 20 kg pr sekk. Er sekken tyngre enn dette, kan renovatør sette att sekken.

NGR gjør særlig oppmerksom på at grus i gråsekker er lite ønskelig. Dette er av to grunner: Grus veier mye og den ikke er brennbar. Gråsekkene fra husholdningene betegnes som restavfall og blir ikke sortert før det kjøres til forbrenning i Heimdal. Blir det levert grus i gråsekk til avfallsruta, blir denne også transportert til Heimdal og levert forbrenningsanlegget.

På miljøstasjonene er det gratis å levere hageavfall fra husholdningene. En gang i året blir hageavfallet kverna opp. Dette blir i hovedsak tilsatt i den kommunale slambehandlinga, for å lage kompost av slam. Alt av kverna hageavfall blir benyttet i regionen.

Av miljømessige grunner vil NGR oppfordrer alle om å levere hageavfall direkte til miljøstasjonene!