Anbud transport av krokliftcontainere

Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap IKS har lyst ut konkurranse for anskaffelse av transport av krokliftcontainere.

 

Konkurransegrunnlaget er utlagt på Doffin og TED under saksnummer 02/17

 

Frist for innlevering av tilbudet er 25.09.2017 kl. 15.00