Leige av gravemaskin

Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap IKS ønsker å leige gravemaskin til Jora Miljøstasjon.

 

Er du interessert, ta kontakt med NGR på telefon 612 42 119 eller post@ngr.no for meir informasjon og utlevering av tilbodsgrunnlag.

 

Frist for innlevering av tilbod er 15.09.17.