Månedlige arkiver: oktober 2017

Utrangerte fritidsbåter

Nå kan du levere utrangerte fritidsbåter til NGR. Ordningen gjelder for båter opptil 15 fot (ca. 5 meter) og som ikke har innebygd motor. Kanoer og kajakker kan også leveres. Det er gratis å levere båtene på våre miljøstasjoner og i tillegg kan du søke Miljødirektoratet om et tilskudd på pr 1.000. Ordningen med tilskudd gjelder ikke for båter med metallskrog.

Les mer om ordningen på http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Avfall/Avfallstyper/Kasserte-fritidsbater/

Last ned skjemaet her: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Skjema/Bekreftelse-pa-at-fritidsbat-er-levert-til-lovlig-mottak/

Husk å få signatur fra NGR når du leverer båten, slik at du kan dokumentere at den er levert til godkjent mottak.