Klart for kildesortering av husholdningsplast i Norddalen

Innbyggerne i Nord-Gudbrandsdal har nå tilbud om å sortere ut husholdningsplast til materialgjenvinning, og vi oppfordrer alle til å bli med. Plastavfall på avveie kan skape store miljøproblemer og for hver kg plast vi gjenvinner sparer vi 2 kg råolje og utslipp av 1-2 kg klimagasser.

Bruk riktig sekk til plastavfallet.

NGR har laget en spesiell sekk til plastavfall og det er bare denne sekken som kan brukes til dette formålet. Sekken er gjennomsiktig slik at renovatørene kan kontrollere at det bare er plast til gjenvinning som blir med her. Sekken er også perforert slik at den ikke revner i renovasjonsbilene.
Sekkene får du uten ekstra kostnad på miljøstasjonene eller hos kommunene.

Viktig med rein plast og god sortering
Det er svært viktig med god sortering. Informasjonsbrosjyren gir svar på hva som skal sorteres i sekken, og hva som ikke skal være med. (Informasjonsbrosjyren kan du laste ned her.) Det er spesielt viktig at isopor ikke sorteres som plastavfall.
Det er også viktig at plastemballasjen skylles slik at den er rein. Urein emballasje og gjenstander som ikke skal være med i sekken ødelegger for gjenvinningen og medfører ekstra arbeid og kostnader. Etter innsamling skal plasten håndteres av mennesker, og urein plast skaper uholdbare arbeidsforhold og tiltrekker seg dyr og innsekter.
Skyll emballasjen godt og gi den om nødvendig en omgang med oppvaskbørsten. Bruk kaldt vann. Bruk av varmt vann krever energi, og da blir miljøregnskapet forringet. Alternativt kan vann fra koking av poteter brukes, eller man kan bruke restvann etter oppvasken. Plasten tørkes før den legges i sekken.

Bruk sunn fornuft i sorteringen! Dersom plasten er vanskelig å få rein, eller om du er usikker på om avfallet skal sorteres som plastavfall, er det bedre at den sorteres som restavfall og går til energigjenvinning. Kanner og flasker som inneholder rester av farlig avfall skal fortsatt håndteres og leveres som farlig avfall.

Henterute
NGR vil kjøre henterute for plast hver måned. Bilene kjører samme rute som ved henting av restavfall. Se hentekalenderen for når rutene kjører hos deg.
Sekkene knyttes igjen med dobbel knute, og settes fram der du vanligvis setter sekken for restavfall. Sekken må ikke bindes fast til noe. I Vågå og Sel har mange dunk til papir, og noen dunker har en krok på håndtaket. Plastsekken kan gjerne henges her på hentedagen.

Hva skjer med plasten videre?
Plastemballasje fra Norddalen blir levert til pressing og bunting. Deretter eksporteres plasten til store anlegg (for tiden i Nord-Tyskland) som sorterer plasten i 5-6 forskjellige kvaliteter. Deretter blir plasten smeltet om til små kuler (pellets) som plastindustrien nytter som råstoff i nye produkter.

Plast fra bedrifter
Ordningen nevnt over gjelder kun for husholdninger. Skoler og barnehager kan likevel være med her.
NGR tar imot sortert plastavfall fra bedrifter etter følgende ordninger:

Landbruksplast
Her er det ingen endring i rutinene. Landbruksplast sorteres 4 fraksjoner; (1)folie, (2)PP-sekk/storsekker, (3) hylser for strekkfilm og (4) nett/snøre og leveres på miljøstasjonene.

Plastfolie
Krympeplast, emballasjefolie, plastsekker, o.l. i farget eller klar plast. Folie samles opp i 240L perforèrte og gjennomsiktige storsekker fra NGR. Denne plasten kan leveres på miljøstasjonene eller på henterute for papp.

Kanner, plantebrett, ol.
Må ikke blandes med folie. Leveres på våre miljøstasjoner. Kannene må være tomme og tørre.

Noen typer plastavfall kan ikke sendes til materialgjenvinning. Tomme oljekanner skal fortsatt sorteres som restavfall til energigjenvinning. Kanner som inneholder rester av farlig avfall håndteres og leveres som farlig avfall.
Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.