Årsmelding 2017

NGR si årsmelding for 2017 kan lesast her: Årsmelding 2017