Månedlige arkiver: oktober 2018

Ekstra opetid for Skjåk miljøstasjon etter flaumen

Pga. flaumen vil Skjåk miljøstasjon i den næraste tida ha ekstra opetid. (Denne lista blir oppdatert fortløpande)

 

Skjåk miljøstasjon vil vera open:

  • torsdag 18.10.18 kl 16.00 – 18.00
  • fredag 19.10.18 kl 12.00 – 18.00
  • måndag 22.10.18 kl 12.00 – 18.00
  • tysdag 23.10.18 kl 16.00 – 18.00
  • fredag 26.10.18 kl 16.00-18.00

Skjåk miljøstasjon vil som vanleg vera open onsdagar kl 12.00-18.00

Minner om at også miljøstasjonen i Lom kan nyttast. Lom miljøstasjon er open torsdagar kl 12.00 – 18.00.

Utkøyring av renovasjonssekkar – status pr 11. oktober

Utkøyring av renovasjonssekkar pågår nå i kommunane Sel, Vågå og Lom.

I Lesja, Dovre og Skjåk byrjar utkøyringa i veke 42. Dvs. frå måndag 15. oktober

Ta kontakt med NGR dersom du ikkje får sekkar i haust.

 

I tillegg til sekkar for restavfall, vill alle abonnenetar få utdelt sekkar for sortering av plast. Desse sekkane er blanke og med prentet “sekk for plastemballasje for husholdninger”.

Det er utarbeidd ein rettleiar til hushaldningane for sortering av plast. Den finn du her.

Kontakt oss dersom du ønker å tilsendt brosjyra i papirversjon

 

Kontaktinfo: e-post til post@ngr.no eller pr telefon til 480 38 444.