Månedlige arkiver: januar 2020

Feil i renovasjonskalender for Lom og for Vågå

I renovasjonskalenderen for 2020 har det diverre vorte eit par feil.

 

Opningstider for Vågå miljøstasjon

Opningstidene er slik:

  • 1. januar  – 31. mars: Tysdag kl 12 – 18 og fredag kl 12 – 15..
  • Frå 1. april: Tysdag kl 12 – 18 og fredag kl 10 – 17.

Fram til 1. april er det ingen endring i opningstidene.

Rute for plastemballasje Lia – Vågå grense (Lom)

Blå rute på tysdager køyrer og strekninga Lia til Vågå grense.

Ruta går som før, men denne har falt ut av teksta i kalenderen.

Feil i utsending av kalendere for hushaldningsrenovasjon 2020

NGR har fått attendemelding om at enkelte husstander har motteke kalender for ei anna kommune enn den dei bur i. Vi ber difor alle husstander om å sjekke at dei har fått  kalender for rett kommune.

Har du fått feil kalender, kan du få ny:

  • på miljøstasjonen i den kommuna du bur i
  • servicetorget i den kommuna du bur i
  • ved å kontakte NGR

NGR er å nå på tlf 481 24 513 eller mail til siv.joramo@ngr.no