Årsmelding 2019

Årsmelding 2019 for NGR kan lesast her: Årsmelding 2019