Månedlige arkiver: januar 2021

Henting av papir og plast fra husholdninger i Sel kommune.

I 2021 prøver vi ut en ordning med å hente papir og plastemballasje på samme henterute i Sel kommune. Det betyr at vi tømmer papirdunken og sekken med plastemballasje i samme bil. Hensikten er å redusere behovet for transport, samt å spare kostnader.

Avfallet vil bli levert til et sorteringsanlegg som sorterer plasten fra papiret. Deretter blir plast og papir levert videre til materialgjenvinning. Ordningen gjør at NGR får ekstra kostnader med sortering, men vi beregner at innsparingen på transport er vesentlig større.

Det er viktig at husstandene selv knytter igjen sekken med plastemballasje til hentedagen. Det er også viktig at sekken ikke henger fast (f.eks med tau), men at den er lett å plukke opp for våre renovatører. De fleste husholdninger i Sel har dunk for papir, og det enkleste er å henge plastsekken på en krok på dunken. Slike små detaljer gjør arbeidet lettere og raskere for oss, og det betyr igjen at kostnadene for innbyggerne kan holdes nede.

Se også info i hentekalenderen for Sel kommune.