Rydding av sentrumsområder i Dovre

Dovre kommune har plassert ut containere på Dombås, Dovre og Dovreskogen. Containerne skal brukes til rydding av gater, veier og plasser i sentrumsområdene. Containerne blir stående ute til 10.mai.

Containerne står på parkeringsplassen vest for Coop Dombås, ved Coop Dovre og ved gamle butikken på Dovreskogen.