Møte i NGR sitt representantskap 14 juni 2024 – innkalling