Selskapsavtale

NGR vart etablert i 1997 av kommunane Skjåk, Lom, Vågå, Sel og Dovre kommunar. Lesja kommune vart medlem i 2003. Selskapet er eit interkommunalt selskap (IKS), og selskapsavtalen vart sist revidert i 2018.

Selskapet har som formål å drive ei miljømessig, teknisk og økonomisk forsvarleg avfallsdisponering i eigarkommunane, med minst mogleg klimautslepp totalt sett. 

Selskapsavtalen for NGR finn du på linken her: SELSKAPSAVTALE