Stikkordarkiv: bedrift

Prisendring i bedriftsrenovasjonen frå 01.01.2019

Frå 01.01.2019 blir prisane endra for bedriftskunder.

 

Vedlagt følger standard prisar for levering av avfall på miljøstasjonane inkl. Myrmoen. omlastingsanlegg.

Prisliste avfallsfraksjoner pr 01.01.2019

 

Vedlagt følger også ein generell info som blir sendt ut til bedriftskunder.

Infobrev om prisendring pr 01.01.19