Stikkordarkiv: hageavfall

Utvida opningstid på miljøstasjonane i Lom og Sel

Vårpussen kjem stadig nærmare! I den forbindelse kan det bli tilbod om utvida opningstider på den enkelte miljøstasjon. NGR legg ut info om ekstra dagar eller utvida åpningstid på den enkelte stasjon så snart dette er avklara.

 

På Myrmoen miljøstasjon i Sel kommune vil opningstida torsdag den 20. april og torsdag 27. april bli utvida til kl 20.00. Myrmoen opnar som vanleg kl 12.00 desse dagane.

 

På Lom miljøstasjon i Lom kommune vil det torsdag 27. april bli utvida opningstid til kl. 21.00. Miljøstasjonen er som vanleg open frå kl 12.00. Laurdag 29. april er miljøstasjonen i Lom ope i tidsrommet 10.00 – 14.00

 

 

 

Vårrydding

NGR har fått tilbakemeldinger om at mange er i gang med vårpussen i  hus og hager i Nord-Gudbrandsdal.

På Otta refererer renovatøren om at mange bruker gråsekker m/NGR-logo til dette formålet og leverer sekkene på avfallsruta. Å levere hageavfall i gråsekker til avfallsruta er i orden, men vi minner om vektgrensa på 20 kg pr sekk. Er sekken tyngre enn dette, kan renovatør sette att sekken.

NGR gjør særlig oppmerksom på at grus i gråsekker er lite ønskelig. Dette er av to grunner: Grus veier mye og den ikke er brennbar. Gråsekkene fra husholdningene betegnes som restavfall og blir ikke sortert før det kjøres til forbrenning i Heimdal. Blir det levert grus i gråsekk til avfallsruta, blir denne også transportert til Heimdal og levert forbrenningsanlegget.

På miljøstasjonene er det gratis å levere hageavfall fra husholdningene. En gang i året blir hageavfallet kverna opp. Dette blir i hovedsak tilsatt i den kommunale slambehandlinga, for å lage kompost av slam. Alt av kverna hageavfall blir benyttet i regionen.

Av miljømessige grunner vil NGR oppfordrer alle om å levere hageavfall direkte til miljøstasjonene!