Stikkordarkiv: miljødirektorat

Er du næringsdrivende og skal levere farlig avfall til NGR?

Næringsdrivende som leverer farlig avfall må fylle ut en deklarasjon som skal følge avfallet fram til sluttbehandling. Miljødirektoratet har nå innført elektronisk deklarering av farlig avfall, og etter 1. mai vil det derfor ikke lenger være mulig å fylle ut deklarering på papir.

Mer info, og hvordan du kommer i gang, finner du på www.avfallsdeklarering.no.

Næringsdrivende kan levere de fleste typer farlig avfall på våre miljøstasjoner. Kontakt oss på forhånd dersom du ønsker å leverer større mengder.
NGR vil selv deklarere farlig avfall fra vanlige husholdninger.