Stikkordarkiv: NGR

Klart for kildesortering av husholdningsplast i Norddalen

Innbyggerne i Nord-Gudbrandsdal har nå tilbud om å sortere ut husholdningsplast til materialgjenvinning, og vi oppfordrer alle til å bli med. Plastavfall på avveie kan skape store miljøproblemer og for hver kg plast vi gjenvinner sparer vi 2 kg råolje og utslipp av 1-2 kg klimagasser.

Bruk riktig sekk til plastavfallet.

NGR har laget en spesiell sekk til plastavfall og det er bare denne sekken som kan brukes til dette formålet. Sekken er gjennomsiktig slik at renovatørene kan kontrollere at det bare er plast til gjenvinning som blir med her. Sekken er også perforert slik at den ikke revner i renovasjonsbilene.
Sekkene får du uten ekstra kostnad på miljøstasjonene eller hos kommunene.

Viktig med rein plast og god sortering
Det er svært viktig med god sortering. Informasjonsbrosjyren gir svar på hva som skal sorteres i sekken, og hva som ikke skal være med. (Informasjonsbrosjyren kan du laste ned her.) Det er spesielt viktig at isopor ikke sorteres som plastavfall.
Det er også viktig at plastemballasjen skylles slik at den er rein. Urein emballasje og gjenstander som ikke skal være med i sekken ødelegger for gjenvinningen og medfører ekstra arbeid og kostnader. Etter innsamling skal plasten håndteres av mennesker, og urein plast skaper uholdbare arbeidsforhold og tiltrekker seg dyr og innsekter.
Skyll emballasjen godt og gi den om nødvendig en omgang med oppvaskbørsten. Bruk kaldt vann. Bruk av varmt vann krever energi, og da blir miljøregnskapet forringet. Alternativt kan vann fra koking av poteter brukes, eller man kan bruke restvann etter oppvasken. Plasten tørkes før den legges i sekken.

Bruk sunn fornuft i sorteringen! Dersom plasten er vanskelig å få rein, eller om du er usikker på om avfallet skal sorteres som plastavfall, er det bedre at den sorteres som restavfall og går til energigjenvinning. Kanner og flasker som inneholder rester av farlig avfall skal fortsatt håndteres og leveres som farlig avfall.

Henterute
NGR vil kjøre henterute for plast hver måned. Bilene kjører samme rute som ved henting av restavfall. Se hentekalenderen for når rutene kjører hos deg.
Sekkene knyttes igjen med dobbel knute, og settes fram der du vanligvis setter sekken for restavfall. Sekken må ikke bindes fast til noe. I Vågå og Sel har mange dunk til papir, og noen dunker har en krok på håndtaket. Plastsekken kan gjerne henges her på hentedagen.

Hva skjer med plasten videre?
Plastemballasje fra Norddalen blir levert til pressing og bunting. Deretter eksporteres plasten til store anlegg (for tiden i Nord-Tyskland) som sorterer plasten i 5-6 forskjellige kvaliteter. Deretter blir plasten smeltet om til små kuler (pellets) som plastindustrien nytter som råstoff i nye produkter.

Plast fra bedrifter
Ordningen nevnt over gjelder kun for husholdninger. Skoler og barnehager kan likevel være med her.
NGR tar imot sortert plastavfall fra bedrifter etter følgende ordninger:

Landbruksplast
Her er det ingen endring i rutinene. Landbruksplast sorteres 4 fraksjoner; (1)folie, (2)PP-sekk/storsekker, (3) hylser for strekkfilm og (4) nett/snøre og leveres på miljøstasjonene.

Plastfolie
Krympeplast, emballasjefolie, plastsekker, o.l. i farget eller klar plast. Folie samles opp i 240L perforèrte og gjennomsiktige storsekker fra NGR. Denne plasten kan leveres på miljøstasjonene eller på henterute for papp.

Kanner, plantebrett, ol.
Må ikke blandes med folie. Leveres på våre miljøstasjoner. Kannene må være tomme og tørre.

Noen typer plastavfall kan ikke sendes til materialgjenvinning. Tomme oljekanner skal fortsatt sorteres som restavfall til energigjenvinning. Kanner som inneholder rester av farlig avfall håndteres og leveres som farlig avfall.
Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Opningstider på miljøstasjonane i romjula 2017

I romjula har vi reduserte åpningstider på våre miljøstasjonar.

Åpningstidene er:

25/12 26/12 27/12 28/12 29/12
SKjåk kl. 12-15
Lom kl. 12-15
Vågå kl. 12-15
Myrmoen, Otta kl. 12-15
BJorli
Jora, Dombås kl. 12-15

Kontakt-telefoner:
Miljøstasjonene på Bjorli, Dombås, Otta: Tlf. 975 54 743.
Miljøstasjonene i Skjåk, Lom, Vågå: Tlf. 975 54 744.

Sjå meir informasjon om NGR på www.ngr.no.
Du kan bruke den stasjonen som passar deg best.

Vi ønsker alle ei god og fredeleg jul!

Returkartonglotteriet

Alle kan delta og vinne i returkartonglotteriet – privatpersoner eller organisasjoner, skoler, barnehager, idrettslag etc. Årlig deles det ut premier for til sammen 1,6 millioner kroner. Dette er fordelt på 120 premier á kr. 10.000 og 4 premier á kr. 100.000.

Slik deltar du!

Hver enkelt kartong er et lodd. Skyll kartongen, press den flat og skriv navn og telefonnummer på den du ønsker skal vinne.
For å vinne kr 100 000 må du skylle, brette og stappe minst seks drikkekartonger i en syvende til en kubbe. Korker og lokk kan henge utenfor. Skriv navn og telefonnummer på kubben. For skolemelk-kartonger gjelder fire kartonger oppi den femte. Kubbene er også med i trekningene om 10 000 kroner.
Les mer på https://www.grontpunkt.no/innsamling-og-gjenvinning/lotteriet/

 

NB!
I NGR sitt område må du levere kartongene til et eget oppsamlingspunkt på miljøstasjonene for å bli med i trekningen. Kartonger levert til selvbetjente returpunkt, i papirdunker eller ved vegkanthenting blir ikke med i trekningen.

Utrangerte fritidsbåter

Nå kan du levere utrangerte fritidsbåter til NGR. Ordningen gjelder for båter opptil 15 fot (ca. 5 meter) og som ikke har innebygd motor. Kanoer og kajakker kan også leveres. Det er gratis å levere båtene på våre miljøstasjoner og i tillegg kan du søke Miljødirektoratet om et tilskudd på pr 1.000. Ordningen med tilskudd gjelder ikke for båter med metallskrog.

Les mer om ordningen på http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Avfall/Avfallstyper/Kasserte-fritidsbater/

Last ned skjemaet her: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Skjema/Bekreftelse-pa-at-fritidsbat-er-levert-til-lovlig-mottak/

Husk å få signatur fra NGR når du leverer båten, slik at du kan dokumentere at den er levert til godkjent mottak.

Leige av gravemaskin

Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap IKS ønsker å leige gravemaskin til Jora Miljøstasjon.

 

Er du interessert, ta kontakt med NGR på telefon 612 42 119 eller [email protected] for meir informasjon og utlevering av tilbodsgrunnlag.

 

Frist for innlevering av tilbod er 15.09.17.

Vil du arbeide med miljø og gjenvinning?

NGR søker etter 1-2 renovatører/formenn og 6-7 renovatører fra 01.01.2018.

Er du interessert finner du fullstendig utlysning her: Stillinger ledig

 

For mer informasjon ta kontakt med daglig leder Pål Sverre Andgard på [email protected] eller telefon 909 24 111.

Søknad sendes NGR på e-post innen 26. mars 2017