Vågå-pappcontainer

Hederskar på Vågå miljøstasjon!

Ole Langleite har i mange år hatt ansvar for papp-handteringa på Vågå miljøstasjon. Arbeidet han har gjort med å legge saman pappkasser i korger, har spart NGR for betydelege transportkostnader, | 17.06.2014 | Les mer

17.06.2014 | Les mer

Lom miljøstasjon – ekstra opningsdag

Lom miljøstasjon har fylgjande ekstra opningsdagar til erstatning for helligdagar i april og mai: måndag 14. april, kl 12-18 måndag 28. april, kl 12-18 måndag 26. mai, kl 12-18 | 11.04.2014 | Les mer

11.04.2014 | Les mer
Sjå fleire meldingar