Vekt på sekker med restavfall

Vi minner om at sekker med restavfall ikke skal veie mer enn 20 kg. Mange har begynt å sortere ut emballasjeplast i egne sekker, og man vil merke at sekkene | 28.06.2018 | Les mer

28.06.2018 | Les mer

Prisendringer frå 1. juli

På grunn av auka kostnader, ser NGR seg nødt til å auke prisane på nokre typer avfall. Dette skjer frå 01.07.18.   Nye prisar blir: Fraksjon Pris Merknad Restavfall kr 1.600,- pr | 29.05.2018 | Les mer

29.05.2018 | Les mer
Sjå fleire meldingar