Vekt på sekker med restavfall

Vi minner om at sekker med restavfall ikke skal veie mer enn 20 kg. Mange har begynt å sortere ut emballasjeplast i egne sekker, og man vil merke at sekkene | 28.06.2018 | Les mer

28.06.2018 | Les mer
Sjå fleire meldingar