NGR sekk og avfallsstativ

Utdeling av avfallssekker

Restavfallssekker for 2015, vil bli utdelt hausten 2014.  Sekkerullane blir lagt i søppelstativet, dersom du har det, eller på trappa. Utdelinga blir utført slik: Skjåk kommune: 15.-.30 september Lom kommune: 15. | 26.08.2014 | Les mer

26.08.2014 | Les mer
Vågå-pappcontainer

Hederskar på Vågå miljøstasjon!

Ole Langleite har i mange år hatt ansvar for papp-handteringa på Vågå miljøstasjon. Arbeidet han har gjort med å legge saman pappkasser i korger, har spart NGR for betydelege transportkostnader, | 17.06.2014 | Les mer

17.06.2014 | Les mer
Sjå fleire meldingar