Gebyr Lesja

Alle prisar er inkludert 25% mva.

Prisar 2019

Det er 3 gebyrgrupper, basert på antal restavfallssekkar som blir utlevert:

Antall sekkar utlevert Gebyr kr. pr. år Merknad
24 2.778,- Minsteabonnement
36 3.118,- Normalabonnement (Dersom ikkje abonnenten har anna avtal med sin kommune, blir det utdelt 36 sekkar).
48 3.596-
Kjøp av rull med 12 stk ekstrasekk: kr. 539,-
  •  Hushaldningsgebyret er inndelt i 2 terminar, hyttegebyret i 1 termin
  • Sekkar blir utdelt i perioden september – oktober (for etterfølgande år)
  • Dersom du ønskjer å endre abonnement for komande år, må du gje beskjed om dette til kommunen innan 1.september.
  • Ekstrasekkar i rullar med 12 sekkar kan kjøpast på miljøstasjonane, og på kommunehuset.
  • Gebyret omfattar også levering av papir til utplassert containere på Bjorli, Lesjaskog, Lesjaverk, Lora, Lesja og Aurstad.
  • Gebyret omfattar også gratis levering av mange avfallstyper til miljøstasjonen (sjå under «miljøstasjonar»)

Hytte/seter: (får ikkje utdelt sekk, men leverer til kommunal container.)

Gebyr kr. pr. år Merknad
863,- Gebyret omfatter også gratis levering til miljøstasjon, og til glas-og papircontainere, slik som for hushaldningane.