Hytter

 Alle NGR-kommunane har innført renovasjon for hytter / fritidshus / setre. Hytterenovasjonen er basert på bringeprinsippet , dvs. at avfall må bringast til utplassert container, eller til miljøstasjon.

Containerplassering, og kvar du kan levere ulike typer avfall finn du på kart ved å gå inn nederst på sida “Min kommune” .  Følg  instruksen her, så skal leveringspunkta kome fram på kartet. (Du kan også bruke leveringspunkt i nabokommunen, dersom det høver best.) 

Gebyra finn du under  menyen “Hushaldning”, eller under “Min kommune”.