Styrer og råd

Styrer og råd i NGR 2021-2023:

 

REPRESENTANTSKAP

Edel Kveen, Skjåk kommune

Kristian Frisvold, Lom kommune

Harald Sve Bjørndal, Vågå kommune, leiar

Eldri Siem, Sel kommune

Mariann Skotte, Lesja kommune

Magne Vorkinn, Dovre kommune, nestleiar

 

STYRE

(vararepresentant i parentes)

Kjell Egil Ramstad   (Lena Banken)    Skjåk kommune

Bjørn Vike    (Bodil Ovesen)   Lom kommune

Hege Vaagaasar    (Ola Kvarberg)   Vågå kommune

Ola Næprud**    (Unni Strand)  Sel kommune

Hanne Alstrup Velure*    (Stian Lotten)   Lesja kommune

Anita Frich    (Fred Arne Hessen)   Dovre kommune

Terje Vardsveen  (Trygve Enersvold)  Ansatte

(** = leiar    * = nestleiar)

 

VALKOMITE

Ordførarane i NGR-kommunane er valkomite, med varaordførarane som varamedlemer.

Leiar: Mariann Skotte

Nestleiar: Harald Sve Bjørndal

 

FAGGRUPPE (administrativ = NGR sine kontaktpersonar i kommunane)

Tor Taraldsrud, Skjåk kommune

Jan Runar Tangstad, Lom kommune

Gunn Oddveig Rindhølen Sveen, Vågå kommune

Ivar Skogum, Sel kommune

Rigmor Bøe, Lesja kommune

Tor Ivar Hovhaugholen, Dovre kommune