Styrer og råd

Styrer og råd i NGR 2021-2023:

(vararepresentant  i parentes)

REPRESENTANTSKAP

Morten Kielland  (Astrid Gjertsen)    SKJÅK

Bjarne Eiolf Holø**  (Marit Sletten)    LOM

Harald Sve Bjørndal  (Live Langøygard)   VÅGÅ

Eldri Siem  (Pål Ellingsbø)   SEL

Mariann Skotte*  (Gry Sletta)   LESJA

Astrid Ruste Skomakerstuen   (Guri Ruste)   DOVRE

(** = leiar    * = nestleiar)

STYRE

Kjell Egil Ramstad   (Lena Banken)    SKJÅK

Bjørn Vike    (Bodil Ovesen)   LOM

Hege Vaagaasar    (Ola Kvarberg)   VÅGÅ

Ola Næprud**    (Unni Strand)  SEL

Hanne Alstrup Velure*    (Stian Lotten)   LESJA

Anita Frich    (Fred Arne Hessen)   DOVRE

Terje Vardsveen  (Trygve Enersvold)  ANSATTE

(** = leiar    * = nestleiar)

VALKOMITE

Ordførarane i NGR-kommunane er valkomite, med varaordførarane som varamedlemer.

Leiar: Mariann Skotte

Nestleiar: Harald Sve Bjørndal

FAGGRUPPE (administrativ = NGR sine kontaktpersonar i kommunane)

Tor Taraldsrud  (SKJÅK)

Jan Runar Tangstad (LOM)

Gunn Oddveig Rindhølen Sveen (VÅGÅ)

Ivar Skogum (SEL)

Erling Lyftingsmo (LESJA)

Tor Ivar Hovhaugholen (DOVRE)