Transportørar / containerleige

NGR har 22, 35 og 45 m3 krokliftcontainere stasjonert på Myrmoen ved Otta, og 2 krokliftbilar i drift. Vi kan leige ut containere og køyre inn f.eks. bygg-og rivingsavfall til våre mottaksanlegg i heile NGR-området.

Ta da kontakt med NGR på tlf. 61 24 21 00 / 480 38 444 for nærare avtale. (Tlf. Myrmoen direkte: Øystein Bagås:  901 52 990)

LESJA, DOVRE og SEL :

NGR har liftbil og containerbase på Dombås. Tlf. liftbil: 415 34 881

 

NGR samarbeider også med transportørar som tilbyr transport og containerutleige, f.eks. med 10m3 liftcontainere. 

Avfallet blir levert til NGR sine mottaksanlegg, og du kan ta direkte kontakt med følgjande transportørar for å avtale henting og pris på tenesten:

 

BJORLI:

John Bjorli tilbyr transport og containerutleige i Bjorliområdet. Tlf. 905 86 900

John Bjorli