Selskapsdokumenter

Renovasjonsforskrift

Forskrift for NGR finn du på lenka under:

Forskrift for kommunal renovasjon, Skjåk, Lom, Sel, Dovre og Lesja kommunar, Oppland

Forskrifta finn du og på Lovdata.no: FOR-2009-10-12-1467


Selskapsavtale

NGR vart etablert i 1997 av kommunane Skjåk, Lom, Vågå, Sel og Dovre kommunar. Lesja kommune vart medlem i 2003. Selskapet er eit interkommunalt selskap (IKS), og selskapsavtalen vart sist revidert i 2018.

Selskapet har som formål å drive ei miljømessig, teknisk og økonomisk forsvarleg avfallsdisponering i eigarkommunane, med minst mogleg klimautslepp totalt sett. 

Selskapsavtalen for NGR finn du på linken her: SELSKAPSAVTALE


Virksomhetsplan 2024-2027

Last ned plan her.