Gebyr Sel kommune

Alle prisar er inkludert 25% mva.

Prisar 2024

Det er 3 gebyrgrupper, basert på antal restavfallssekkar som blir utlevert:

Antall sekkar utlevert Gebyr kr. pr. år Merknad
24 4.305,- Minsteabonnement
36 4.764,- Normalabonnement (Dersom ikkje abonnenten har anna avtale med sin kommune, blir det utdelt 36 sekkar).
48 5.883,-
Kjøp av rull med 12 stk ekstrasekk: kr. 1.471,-Tillegg pr. år dersom ein ønskjer søppelsekken henta lenger enn 10 meter frå køyreruta: 10-20 m= kr. (info mangler). 20-30 m = kr. (info mangler).

 

  • Sekkar blir utdelt i september – oktober (for etterfølgande år)
  • Dersom du ønskjer å endre abonnement for komande år, må du gje beskjed om dette til kommunen innan 1.september.
  • Ekstrasekkar i rullar med 12 sekkar kan kjøpast på miljøstasjonen (måndag og onsdag kl. 12-18)
  • Gebyret omfattar henting av papir 12 gongar i året (sjå hentekalender).
  • Gebyret omfattar ein rull med 12 sekkar til oppsamling av plastemballasje.
  • Gebyret omfattar også gratis levering av mange avfallstyper til miljøstasjonen (sjå under «miljøstasjonar»)

Hytte/seter: (får ikkje utdelt sekk, men leverer til kommunal container.)

Gebyr kr. pr. år Merknad
1.739 Gebyret omfatter også gratis levering til miljøstasjon, og til glas- og papircontainere, slik som for hushaldningane.