Gebyr Lesja kommune

Alle prisar er inkludert 25% mva.

Prisar 2024

Det er 3 gebyrgrupper, basert på antal restavfallssekkar som blir utlevert:

Antall sekkar utlevert Gebyr kr. pr. år Merknad
24 3.675,- Minsteabonnement
36 4.123,- Normalabonnement (Dersom ikkje abonnenten har anna avtale med sin kommune, blir det utdelt 36 sekkar).
48 4.755-
Kjøp av rull med 12 stk ekstrasekk til restavfall: kr. 714,-
    Tillegg dersom ein ønskjer søppelsekken henta lenger enn 10 meter fra køyreruta:10-20 m = kr 320,- , 20-30m = kr 440,-.
  • Alle abonnement inkluderer en rull med 12 sekker til plastemballasje frå hushaldningar.
  • Sekkar blir utdelt i september – oktober (for etterfølgande år).
  • Dersom du ønskjer å endre abonnement for komande år, må du gje beskjed om dette til kommunen innan 1.september.
  • Ekstrasekkar for restavfall i rullar med 12 sekkar kan kjøpast på miljøstasjonane, og på kommunehuset.
  • Gebyret omfattar levering av papir til utplassert containere på Bjorli, Lesjaskog, Lesjaverk, Lora, Lesja og Aurstad.
  • Gebyret omfattar også gratis levering av mange avfallstyper til miljøstasjonen (sjå under «miljøstasjonar»)

Hytte/seter: (får ikkje utdelt sekk, men leverer til kommunal container.)

Gebyr kr. pr. år Merknad
1.139,- Gebyret omfatter også gratis levering til miljøstasjon, og til glas-og papircontainere, slik som for hushaldningane.