Miljøstasjonane

Kommunane og NGR har eit godt utbygd nett av betjente miljøstasjonar, med i alt 7 slike stasjonar. 

Ein miljøstasjon er eit betjent mottak for gjenvinnbart avfall og farleg avfall frå private hushaldningar. Dersom du er interessert i å sortere avfallet ditt, vil du kunne få levert det aller meste av gjenvinnbart avfall dit! Også bedrifter kan levere avfall hit mot betaling. (Bildet viser Vågå miljøstasjon.)

Les mer om hva du kan levere til miljøstasjonene.

 

Finn miljøstasjonen der du bur