Generelt

10m3 glascontainer

NGR er primært etablert for å ta seg av den vanlege hushaldningsrenovasjonen i dei 6 medlemskommunane.

Men NGR tilbyr også renovasjonstenester for næringslivet. Det gjeld levering til NGR sine henteruter for restavfall, papp og papir, samt direktelevering til NGR sine miljøstasjonar. NGR driv og med containerservice til bedrifter.

Bedriftsrenovasjon er skild ut fra hushaldningsrenovasjonen og dekker fullt ut sine eigne kostnader.

Ta kontakt med NGR for nærare informasjon om kvar det går ruter for restavfall, papp/plastfolie og papir, og gjeldande prisar.

 

NGR arbeider med å kunne tilby henting av matavfall frå bedrifter. Lang leveringstid på nye bilar gjer at tilbodet er utsett i tid. Kontakt oss for meir informasjon.