Gebyr Skjåk kommune

Alle prisar er inkludert 25% mva.

Prisar 2024

Det er 3 gebyrgrupper, basert på antal restavfallssekkar som blir utlevert:

Antall sekkar utlevert Gebyr kr. pr. år Merknad
24 3.788,- Minsteabonnement
36 4.425,- Normalabonnement (Dersom ikkje abonnenten har anna avtal med sin kommune, blir det utdelt 36 sekkar).
48 5.413,-
Kjøp av rull med 12 stk ekstrasekk: kr. 900,-. Tillegg pr. år dersom ein ønskjer søppelsekken henta lenger enn 10 meter frå køyreruta: 10-20 m=kr. 513,-. 20-30 m = kr. 850,-.

 

  • I alle abonnement inngår rull med 12 sekker til plastemballasje
  • Sekkar blir utdelt i perioden september – oktober  (for etterfølgande år)
  • Dersom du ønskjer å endre abonnement for komande år, må du gje beskjed om dette til kommunen innan 1.september.
  • Ekstrasekkar i rullar med 12 sekkar kan kjøpast på miljøstasjonen (onsdag kl. 12-18)
  • Gebyret omfattar levering av papir til utplassert containere i Dønfoss, Bismo, Ånstad.
  • Gebyret omfattar også gratis levering av mange avfallstyper til miljøstasjonen (sjå under «miljøstasjonar»)

Hytte/seter: (får vanlegvis ikkje utdelt sekk, men leverer til kommunal container.)

Gebyr kr. pr. år Merknad
613,-/1.225,-/1.638,- Det er 3 gebyrgrupper, avhengig av standard, tilkomst m.m. Gebyret omfatter også gratis levering til miljøstasjon, slik som for hushaldningane.